Hoppa till innehåll
Home » Nyheter » Laddplatser vid Knytpunkten!

Laddplatser vid Knytpunkten!

22 mars 2024

I nästa vecka påbörjas uppförandet & installation av 10 st. publika laddplatser för elbilar vid Knytpunktens parkering, mitt i hjärtat av Strömsholm. Laddplatserna är av modellen AC-laddare med en maxkapacitet om 22 kW.

Projektet är ett resultat av en mycket väl fungerande samverkan mellan ledande aktörer i Strömsholmsområdet. Huvudaktörer i projektet är Mälarenergi och Statens Fastighetsverk, där Mälarenergi har rollen som installatör och ägare/driftansvarig för anläggningen, medan Statens Fastighetsverk upplåter marken.

STUTAB:s roll i detta utvecklingsprojekt har varit att verka som plattform, katalysator och möjliggörare för ett genomförande.

Projektet är delfinansierat av Naturvårdsverket genom Klimatklivet. Finansieringsstöd från Klimatklivet kommer i huvudsak från EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU.

– Från STUTAB:s sida är vi väldigt glada över att ha kunnat bidra till att laddmöjligheter nu kommer finnas i Strömsholm, säger Ulf Magnusson, vd för STUTAB. Antalet elbilar ökar stadigt i Sverige och efterfrågan på laddplatser likaså. Att vi kan möta den efterfrågan i ett lyckat samverkansprojekt är väldigt positivt.

– Klimatkrisen är världens största utmaning, men den måste lösas lokalt. Varje steg räknas. En förutsättning för att skapa ett mer hållbart Mälardalen är samverkan mellan olika aktörer och här är Strömsholm ett jättebra exempel, säger Misagh Mogadasi, avdelningschef för Energitjänster inom Mälarenergi.