Hoppa till innehåll
Home » VD

VD


Ulf Magnusson är sedan januari 2023 STUTAB:s operativa resurs och VD. Ulfs uppdrag är på 50% och huvudfokus är att genomföra de aktiviteter och projekt som arbetats fram i den strategiska planen och i affärsplanen.