Hoppa till innehåll
Home » Nyheter » STUTAB driver igenom sänkt hastighet på 252:an

STUTAB driver igenom sänkt hastighet på 252:an

Med stor glädje vill vi berätta att Länsstyrelsen har beslutat om sänkt hastighet till 50 km/h på del av 252:an genom Strömsholm! Beslutet fattades den 16 oktober 2023 och har nu vunnit laga kraft.

Redan 2020 ansökte STUTAB om sänkt hastighet genom Strömsholm hos Länsstyrelsen. Den gången försvann ärendet i spåren av pandemin och bristande resurser hos Länsstyrelsen. I början på 2023 gjordes en ny ansökan från STUTAB:s sida och denna gången blev den lyckosam. En sträcka om ca 900 meter kommer ha 50 km/h som maxhastighet jämfört med 70 km/h idag. STUTAB har i detta arbete varit starkt uppbackade av alla de stora aktörerna i Strömsholm.

För mer info, kontakta STUTAB:s vd, Ulf Magnusson.

Foto; Magnus Östin/VLT